DALxx-xx

Вторник, 20 јануари 2015 by
инсталации за прскање во воздухот

Инсталации за прскање во воздухот

Стандардни инсталации за прскање на воздушниот сообраќај дизајнирани за покривање на широк спектар на апликации. Тие можат да се користат за спреј на повисоки протоци на бои, лакови, итн.
За повеќе детали, контактирајте го нашиот тим за продажба.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?