DALxx-xx

Вторник, 20 јануари 2015 by
инсталации за прскање во воздухот

Инсталации за прскање во воздухот

Стандардни инсталации за прскање на воздушниот сообраќај дизајнирани за покривање на широк спектар на апликации. Тие можат да се користат за спреј на повисоки протоци на бои, лакови, итн.
За повеќе детали, контактирајте го нашиот тим за продажба.

DASxxx

Вторник, 20 јануари 2015 by
апликација за прскање

Инсталации на воздушниот план

Системи за инсталирање на прскање за да нанесете бои, лепила и други течности со ниски вискозни средства со атомизација на воздухот. Тие можат да се користат рачно за целосно автоматизирање, според вашите потреби и процес на производство.
Контактирајте го нашиот тим за продажба за повеќе информации.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?