Мултикомпонентен систем

Четврток, 14 мај 2020 by
мулти компонента систем

Delta Application Technics разви неколку мултикомпонентни системски машини за дозирање и примена на најмногу 7 компоненти.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?