Водич за избор

ЦЕЛО / ПРОДАБА

1-компонента

  • DAT300Автоматизирана примена на производи со 1 компонента во паста
  • DHA100Автоматска примена на лепак со 1 компонента кај држачите за прозорци на автомобилот
  • DBM020 / 200Рачна или автоматска примена на лепила со ниска / топла топеност од 1 компонента

2-компонента

  • DAT050Примена на ниско до средно вискозно 2-компонента производи со фиксен сооднос
  • DAT100Примена на ниско до средно вискозно 2-компонента производи
  • DAT200Примена на паста или високи вискозни производи со 2 компоненти
  • DEM05хОпсег на инсталации за обработка на абразивни производи од 1 и 2 компоненти

 

КАСТИРА /Е / ПОТВЕУВАЕ

  • DAT050Примена на ниско до средно вискозно 2-компонента производи со фиксен сооднос
  • DAT100Примена на повеќекомпонентни производи

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Облога за шишиња

  • DSC100Обложување на пластични шишиња со слој против триење
Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?